•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

視像探訪服務                            編號: 21VT-008         

合辦機構基督教香港信義會外展專業服務隊

 

日 期:2021年11月10 (星期三)

時 間:下午2時45分至3時45分  

內 容: 義工們透過視像探訪模式教授私院院友毛巾操及進行慰問服務

名 額:每次6人

對 象:長者義工

費 用:全免