•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

門球講座                                 編號:19T-001                                                               

日 期﹕10月11日(星期五)

時 間: 下午2時半至4時正

地 點﹕裘錦秋中學5樓505室

主 講:  資深門球隊員李松林先生

內 容:  講解門球玩法、特色,培訓學員組成門球隊,養成健康生活

名 額﹕ 30人

費 用﹕免費