•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

基本攝影知識及構圖技巧

 

日 期﹕ 9月20日 (理論)

                  9月27日(理論)

             10月4日(理論)

             10月11日(外影實習)

時 間﹕上午10時半至中午12時

地 點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動中心

             27/9 裘錦秋中學5樓505室上課

主 講:資深攝影師盧冠煌學員

內 容: 教授基本的攝影知識及構圖技巧

名 額: 20人

費 用﹕$40/4堂 (自備相機)