•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

紅十字會公眾急救教育講座                     編號﹕20C-041

       合辦機構 香港紅十字會

 

日 期:  2021年8月24日 (星期二)

 

時 間:  下午2時30分至4時30分

 

導 師:   待定

 

內 容:  透過講座予服務使用者及公眾人士,增強對急救、CPR及AED的知識,並提高大眾的安全意識。

 

名 額:  50人     

 

對 象:  所有學員

 

費 用:  全免