•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

非洲鼓課程                          編號﹕18C-010

日期:2018年10月(日期待定)

時間:星期六下午3時正至4時正

地點:裘錦秋中學(屯門)音樂室

導師:專業非洲鼓導師

內容:適合對學非洲鼓有興趣的長者報讀,

體驗澎湃的非洲鼓樂

對象:聯網學苑學員

名額:15人

費用:$60/6節