•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

長者理財投資教育(中)                                 

 

投資者教育中心由2014年開始與「聯網」合作舉辦長者理財課程,一直受學員歡迎。並開辦進階課程,讓學員了解多元化的理財模式。一連四課的新課程於2019年4月25日完滿結束,共吸引20名學員出席。 課程包含退休人士理財教育計劃,資料全面,切合長者需要,深受學員歡迎。