•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

直笛課程                    編號:20GC-903

主辦機構新界西長者學苑聯網

       日 期:2021年9月6、13、20、27日.逢星期一   (共4堂)

            2021年10月4、11、18、25日.逢星期一  (共4堂)

時 間:上午10時至11時

 

導 師:黃永康資深導師

內 容:教導長者直笛的技巧,成立長者學苑直笛隊

名 額:20人

      對 象:只限舊學員

      費 用:9月-$80/位  (4堂)  10月-$80/位 (4堂)