•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

公開大學健康晉階課程                                           編號﹕16C-006

 

日期﹕2016年9月至12月 (三) 共8堂

 

時間﹕早上10時30分至12時正

 

地點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動中心

 

「聯網」自2015年起與公開大學合辦健康晉階課程,分別已完成初上、初下及中上班,達840學習人次,學習時數有1,260小時。課程內容圍繞生理、心理及人際三大範疇,協助長者認識及適應在老年期的身體狀況轉變、心態調整及重新定位社會角色。導師潘永昌先生畢業於暨南大學醫學院中醫骨傷科學碩士,具保健按摩高級考評員及其他專業資格。潘老師深受學員歡迎,有些學員不辭勞苦,跨區報讀課程。