•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

浸大中醫藥課程                                           編號﹕16C-006

 2016年11月:中醫藥學院兩位臨床部講師周忠亮先生及朱冬梅博士特別為「聯網」開辦四堂課程,淺談痛症的中醫治療、認識自身體質、常用養生穴位的按摩和艾灸方法。