•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

 

 

「了解風濕症」講座                                 編號﹕16T-001               

 

 

日 期﹕2016年9月27日(星期二)

 

時 間﹕下午2時至3時半

 

地 點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動中心

 

主 講﹕雀巢香港有限公司-註冊護士

 

費 用﹕全免

 

對 象﹕聯網各學苑學員

 

查詢及報名﹕請致電聯網辦事處2433 8268與鄭小姐或陳小姐聯絡