•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

 

古典詩歌鑒賞及寫作課程                                  編號:16C-002                

 

日 期﹕2016年10月4,11,18 及25日(逢星期二)

 

時 間﹕上午9時30分至11時30分

 

地 點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動中心

 

導 師﹕韓德志老師(畢業於北京大學中文系,古代及現代漢語專家教授)

 

名 額﹕30人

 

費 用﹕$40/位

 

課程內容﹕

 

第一堂

含蓄及直率

第二堂

綺麗和英爽

第三堂

雄奇

第四堂

沉鬱及沉著

 

查詢及報名﹕請致電聯網辦事處2433 8268與鄭小姐或陳小姐聯絡