•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

常見皮膚傳染病的預防及護理講座                                          編號﹕17T- 018                                          

日 期﹕ 6月5日 (星期二)

時 間﹕下午2時30分至4時正

地 點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動中心

主 講:  香港紅十字會醫護服務部

內 容:  講解皮膚癬,疣、疥瘡等常見皮膚傳染病的預防方法及護理

對 象﹕聯網各學苑學員

名 額:  60人

費 用﹕免費